Τσιλιμένη Τασούλα. 2018. ‘ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, Ιούλιος. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2018.735.