Αγγελάκη Ρόζη. 2021. ‘To δίπολο ιστορία – Ιστορία του 1821 και η διττή τροπικότητα στο παιδικό βιβλίο γνώσεων’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, Νοέμβριος. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2021.723.