Καραντώνα Γεωργία, και Τσιλιμένη Τασούλα. 2019. ‘Η αξιοποίηση της ένατης τέχνης για την προσέγγιση του Ολοκαυτώματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, Ιούνιος. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2019.651.