Αγγελική Γιαννικοπούλου. 2018. ‘Η αναπηρία στο εικονογραφημένο βιβλίο’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας, Ιούλιος. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2018.640.