Τσιλιμένη Τασούλα. 2016. ‘Τεύχος 23 - Καλωσόρισμα’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, Ιούνιος. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2016.616.