Τσιλιμένη Τασούλα. 2013. ‘Τεύχος 16 - Καλωσόρισμα’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, Φεβρουάριος. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2013.557.