Παναού Πέτρος. 2011. ‘Και τι μου χρειάζεται εμένα η Συγκριτική Παιδική Λογοτεχνία’;. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, Ιούλιος. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2011.530.