Τσιλιμένη Τασούλα, και Νταβλαμάνου Έλενα. 2009. ‘Η Toni Morrison και τα βιβλία της για παιδιά: Μια σύντομη παρουσίαση’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, Ιούλιος. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2009.502.