Τασούλα Τσιλιμένη. 2007. ‘Τεύχος 5 - Καλωσόρισμα’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας, Ιανουάριος. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2007.481.