Αγγελάκη Ρόζη-Τριανταφυλλιά. 2022. ‘ Συμβολισμοί και ανατροπές’. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, Δεκέμβριος. https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/1269.