Σκώττη Μ. Διαβάζοντας τα εφηβικά μυθιστορήματα της Βούλας Μάστορη υπό το φως της Θεωρίας του Wolfgang Iser. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, [S. l.], 2022. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2022.985. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/985. Acesso em: 2 δεκεμβρίου. 2023.