Τσιλιμένη Τ. Ποιος και πώς θ(ν)α μιλήσει κανείς για ευαίσθητα κοινωνικά θέματα σε μικρά παιδιά;. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, [S. l.], 2015. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2015.753. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/753. Acesso em: 18 ιουνίου. 2024.