Τασούλα Τσιλιμένη. Η Θεσσαλία στον έντεχνο και λαϊκό λόγο(Λογοτεχνία- Δημοτικό τραγούδι-Λαϊκή παράδοση). ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας, [S. l.], 2009. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2009.721. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/721. Acesso em: 25 σεπτεμβρίου. 2022.