Τσιλιμένη Τ. Καλλιεργώντας την κριτική σκέψη σε αναγνώστες πρωτοσχολικής και προσχολικής ηλικίας με εικονογραφημένα παιδικά βιβλία . ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, [S. l.], 2019. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2019.664. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/664. Acesso em: 15 απριλίου. 2024.