Μαλαφάντης Κ. Δ. Παραμύθι και Δημιουργικότητα του παιδιού . ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, [S. l.], 2014. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2014.578. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/578. Acesso em: 2 δεκεμβρίου. 2023.