Γουλής Δ. Η σιωπή της Ρουθ και η φωνή της Ρεβέκκας: εικόνες Εβραίων και απόηχοι της Shoah στην ελληνική λογοτεχνία για παιδιά και νέους. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας, [S. l.], 2013. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2013.561. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/561. Acesso em: 31 μαρτίου. 2023.