Τσιλιμενη Τ.; Πανάου Π. Ο Χάνσελ και η Γκρέτελ στην Ελλάδα - Ένα συγκριτικό μωσαϊκό της διασκευής, μετάφρασης και υποδοχής του κλασικού παραμυθιού των Grimm στον ελληνόφωνο χώρο. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, [S. l.], 2013. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2013.553. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/553. Acesso em: 16 ιουνίου. 2024.