Τσιλιμένη Τ. «Μεγάλες προσδοκίες»: Συνομιλώντας για τη δημιουργική γραφή με φοιτητές του ΠΤΠΕ του Π.Θ. . ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, [S. l.], 2012. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2012.548. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/548. Acesso em: 4 μαρτίου. 2024.