Παναού Π. Και τι μου χρειάζεται εμένα η Συγκριτική Παιδική Λογοτεχνία;. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, [S. l.], 2011. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2011.530. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/530. Acesso em: 23 μαΐου. 2024.