Τσιλιμένη Τ.; Νταβλαμάνου Έ. Η Toni Morrison και τα βιβλία της για παιδιά: Μια σύντομη παρουσίαση. . ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, [S. l.], 2009. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2009.502. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/502. Acesso em: 4 μαρτίου. 2024.