Πατέρα Α.; Τσιλιμένη Τ. Ο θάνατος του παππού στα σύγχρονα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία . ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, [S. l.], 2008. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2008.492. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/492. Acesso em: 24 ιουλίου. 2024.