Έφη Πέτκου. Ο θάνατος στην παιδική λογοτεχνία . ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας, [S. l.], 2008. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2008.491. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/491. Acesso em: 5 δεκεμβρίου. 2022.