Ζερβού Α. Eυγένιος ο παρωδός, της εποχής μας κληρωτός, ή οι περιπέτειες των λέξεων και των κειμένων. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, [S. l.], 2022. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2007.485. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/485. Acesso em: 2 δεκεμβρίου. 2023.