Τυρπάνη Παναγιώτα. Ο «μικρός άλλος» εν διωγμώ: Διασταυρώσεις του Ολοκαυτώματος και της λογοτεχνίας για μικρά παιδιά. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, [S. l.], p. 52–73, 2024. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2024.2070. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/2070. Acesso em: 23 μαΐου. 2024.