Τσιλιμένη Τ. ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, [S. l.], 2023. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.kei.2023.1958. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/1958. Acesso em: 20 ιουνίου. 2024.