Πουρνή Γ.-Ε. Αναπαραστάσεις της Σοβιετικής Ένωσης και της Ρωσίας στο έργο της Άλκης Ζέη για παιδιά. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, [S. l.], p. 68–81, 2023. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/keimena/article/view/1953. Acesso em: 7 δεκεμβρίου. 2023.