Γεωργία Μπέλλου, Τασούλα Τσιλιμένη, & Ανδρέας Καρακίτσιος. (2021). Λογοτεχνική γραφή και έμπνευση: Απόψεις συγγραφέων. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2021.801