Μπέλλου Γ., Τσιλιμένη Τ., & Καρακίτσιος Α. (2021). Λογοτεχνική γραφή και έμπνευση: Απόψεις συγγραφέων. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2021.801