Τσιλιμένη Τ. (2018). ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2018.735