Τσιλιμένη Τ. ., & Μηκέ Γ. . (2020). Η λειτουργία του τίτλου σε βιβλία χωρίς λέξεις (wordless book). ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2020.691