Αγγελική Γιαννικοπούλου. (2018). Η αναπηρία στο εικονογραφημένο βιβλίο . ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2018.640