Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης. (2014). Παραμύθι και Δημιουργικότητα του παιδιού . ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2014.578