Τσιλιμένη Τ., & Νταβλαμάνου Έ. (2009). Η Toni Morrison και τα βιβλία της για παιδιά: Μια σύντομη παρουσίαση . ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2009.502