Έφη Πέτκου. (2008). Ο θάνατος στην παιδική λογοτεχνία . ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2008.491