(1)
Τσάτσου-Νικολούλη Σ. . «Τα ματωμένα χώματα» της Δ. Σωτηρίου μέσα από την οπτική της Αισθητικής Ανταπόκρισης του W. Iser και της Δημιουργικής Γραφής. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS 2022.