(1)
Σκώττη Μ. Διαβάζοντας τα εφηβικά μυθιστορήματα της Βούλας Μάστορη υπό το φως της Θεωρίας του Wolfgang Iser. ΚΕΙΜΕΝΑ 2022.