(1)
Βασιλούδη Β. Η Μόνα Λίζα του Leonardo Da Vinci ... στα σαλόνια των διασκευών για παιδιά. ΚΕΙΜΕΝΑ 2022.