(1)
Μπέλλου Γ.; Τσιλιμένη Τ.; Καρακίτσιος Α. Λογοτεχνική γραφή και έμπνευση: Απόψεις συγγραφέων. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS 2021.