(1)
Γεωργία Μπέλλου; Τασούλα Τσιλιμένη; Ανδρέας Καρακίτσιος. Λογοτεχνική γραφή και έμπνευση: Απόψεις συγγραφέων. ΚΕΙΜΕΝΑ 2021.