(1)
Τσιλιμένη Τ. Bιβλιοπαρουσίαση της Τασούλας Τσιλιμένη: Ο Ονειροταχυδρόμος , Ίδιοι μα και διαφορετικοί. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS 2019.