(1)
Αγγελάκη Ρ. To δίπολο ιστορία – Ιστορία του 1821 και η διττή τροπικότητα στο παιδικό βιβλίο γνώσεων. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS 2021.