(1)
Τσιλιμένη Τ. .; Μηκέ Γ. . Η λειτουργία του τίτλου σε βιβλία χωρίς λέξεις (wordless Book). ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS 2020.