(1)
Ιορδανάκη Λ.; Καλογήρου Τ. Μπορείς να διηγηθείς μια συναρπαστική ιστορία δίχως λέξεις; Τα εικονοβιβλία χωρίς λόγια μπορούν!. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS 2020.