(1)
Γεωργία Καραντώνα; Τασούλα Τσιλιμένη. Η αξιοποίηση της ένατης τέχνης για την προσέγγιση του Ολοκαυτώματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. ΚΕΙΜΕΝΑ 2019.