(1)
Αγγελική Γιαννικοπούλου. Η αναπηρία στο εικονογραφημένο βιβλίο. ΚΕΙΜΕΝΑ 2018.