(1)
Αγγελική Γιαννικοπούλου. Ιστορίες από την Ιστορία. Το ιστορικό εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο. ΚΕΙΜΕΝΑ 2015.