(1)
Τσιλιμένη Τ. «Μεγάλες προσδοκίες»: Συνομιλώντας για τη δημιουργική γραφή με φοιτητές του ΠΤΠΕ του Π.Θ. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS 2012.