(1)
Παναού Π. Και τι μου χρειάζεται εμένα η Συγκριτική Παιδική Λογοτεχνία;. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS 2011.