(1)
Έφη Πέτκου. Ο θάνατος στην παιδική λογοτεχνία. ΚΕΙΜΕΝΑ 2008.