(1)
Ποζιού Ε. Η συμπερίληψη ως βίωμα στο έργο «Ένα παιδί από το πουθενά» της Άλκης Ζέη. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS 2023, 82-93.