(1)
Πουρνή Γ.-Ε. Αναπαραστάσεις της Σοβιετικής Ένωσης και της Ρωσίας στο έργο της Άλκης Ζέη για παιδιά. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS 2023, 68-81.