(1)
Τυρπάνη Π. Ιδεολογικές και αισθητικές μετατοπίσεις από τους Νικητές (1983) της Ζωρζ Σαρή στην Αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα (1987) της Άλκης Ζέη. ΚΕΙΜΕΝΑ/TEXTS 2023, 52-67.